הנצחה

חיפוש בעמוד זה:

אורי לובנלפד
אורי לובנלפד

חיים ריפא
חיים ריפא

טינה אבני
טינה אבני

לאה גוטמן
לאה גוטמן

דורה אברמוביץ
דורה אברמוביץ

מרטה טבצ
מרטה טבצ'ניק

בת-שבע גורן
בת-שבע גורן

גניה ליטווק
גניה ליטווק

יובל לביא
יובל לביא

רחל טוטר
רחל טוטר

יעל קולקר
יעל קולקר

שרה אנגלנדר
שרה אנגלנדר

שושנה גלברד
שושנה גלברד

שושנה אברהמי
שושנה אברהמי

רפאל מוגרבי
רפאל מוגרבי

רינה (זהבי) יעקובי
רינה (זהבי) יעקובי

רחלי בן-אבי
רחלי בן-אבי

רון גוטמן
רון גוטמן

ציפקה גרודיצקה
ציפקה גרודיצקה

ציפורה מרוז
ציפורה מרוז

צבי כהן
צבי כהן

צבי אברהמי
צבי אברהמי

פישל הרשקוביץ
פישל הרשקוביץ

עמי (עמיחי) שדמון
עמי (עמיחי) שדמון

נעמי ריינר
נעמי ריינר

ניתאי שכנר
ניתאי שכנר

נחמה וסרמן
נחמה וסרמן

נושה צורף
נושה צורף

משקו קדרון
משקו קדרון

משה ריינר
משה ריינר

משה גיבורי
משה גיבורי

משה גולדמן
משה גולדמן

משה אברמוביץ
משה אברמוביץ

מרים (אלסנר) לייטנר
מרים (אלסנר) לייטנר

מריו רומם
מריו רומם

מדו (מדלנה) בייסר
מדו (מדלנה) בייסר

מאיר שולשטיין
מאיר שולשטיין

ישעיהו אשל
ישעיהו אשל

יערה פלד-מלכין
יערה פלד-מלכין

יחיאל בן-יצחק
יחיאל בן-יצחק

יואל בר-שדה
יואל בר-שדה

יהודה רון
יהודה רון

חנקה שורר
חנקה שורר

חיימקה חבר
חיימקה חבר

חיים לוטן
חיים לוטן

חיה אברמוביץ
חיה אברמוביץ

חוה הרשקוביץ
חוה הרשקוביץ

חדוה רון
חדוה רון

דורית שולדר
דורית שולדר

דוד אלטמן
דוד אלטמן

דבורה חפר
דבורה חפר

דבורה (גרוקופ) שכנר
דבורה (גרוקופ) שכנר

דב סורוקה
דב סורוקה

גרג (גדעון) ברי
גרג (גדעון) ברי

גבריאל שכנר
גבריאל שכנר

ברלה (דב) ספרן
ברלה (דב) ספרן

ברכה גיבורי
ברכה גיבורי

בצלאל שולדר
בצלאל שולדר

בטי אשל
בטי אשל

בועז אלון
בועז אלון

אשר אבני
אשר אבני

אריה נאור
אריה נאור

אריה גורן
אריה גורן

אפרים שלומי
אפרים שלומי

אלעד ליטוק
אלעד ליטוק

אלי (אליעזר) סבח
אלי (אליעזר) סבח

איציק כהן
איציק כהן

איציק גלברד
איציק גלברד

אילן לפידות
אילן לפידות

אורן ליפשיץ
אורן ליפשיץ

אורה הרשקוביץ
אורה הרשקוביץ

אהרון שיזף
אהרון שיזף

אדק (אברהם) גוטמן
אדק (אברהם) גוטמן

אברהם מרדכי
אברהם מרדכי

תמונות אחרונות

אורי לובנלפד
אורי לובנלפד