סביבה

כשפוגעים בטבע יש מי שיוצא נשכר?
כשפוגעים בטבע יש מי שיוצא נשכר?