נתוני גשם

נתוני גשם 2015-2016
נתוני גשם 2015-2016

נתוני גשם פברואר 2016
נתוני גשם פברואר 2016

נתוני גשם ינואר 2016
נתוני גשם ינואר 2016

נתוני גשם דצמבר 2015
נתוני גשם דצמבר 2015

נתוני גשם נובמבר 2015
נתוני גשם נובמבר 2015

נתוני גשם אוקטובר 2015
נתוני גשם אוקטובר 2015

נתוני גשם אפריל 2015
נתוני גשם אפריל 2015

נתוני גשם מרץ 2015
נתוני גשם מרץ 2015

נתוני גשם פברואר 2015
נתוני גשם פברואר 2015

נתוני גשם ינואר 2015
נתוני גשם ינואר 2015

נתוני גשם 2014-2015
נתוני גשם 2014-2015

נתוני גשם 2014

על מנת לראות את נתוני הגשם של שנת 2014 לחץ כאן