מה שקורה

גזית משתלטים על הסחנה 26.7
גזית משתלטים על הסחנה 26.7