מזכירות

הזמנה למפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר לעמק יזרעאל
הזמנה למפגש שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר לעמק יזרעאל