נתוני גשם 2015-2016

גשם • כניסות

מצטבר שנתי עד סוף פברואר

334.8