נתוני גשם 2015-2016

נתוני גשם • 4/3/2016 כניסות

מצטבר שנתי עד סוף פברואר

334.8