לא תוקם תחנת כוח מזהמת

סביבה • כניסות

לאחר מאבק ממושך להלן תוצאות ההצבעה באילניה:

נגד 48

בעד 28

יישר כוח!