בוטלו הטרבינות בדגניה

סביבה • כניסות

הוועדה המחוזית החליטה ברוב קולות להפיל את התוכנית לבניית 5 טורבינות ענקיות בשטחים של דגניה ב' באזור סירין.
המשימה הבאה זה להפיל את הפרויקט של שדמות דבורה- 20(!!) טורבינות עצומות ברמות סירין.