מעמדה של ציפורה אשת משה / יעל רוקמן

איתן קליש • כניסות

אגרת קולך - שבת פרשת יתרו

סוגרות שבוע.

עו"ד יעל רוקמן, מנכ"לית קולך

משפחתו של משה היא נושא מסתורי בתורה. מה התורה מספרת על ציפורה גרשום ואליעזר, או יותר נכון לא מספרת?  אנו שומעים עליהם מעט מאד אם בכלל, הרב אמנון בזק מתחקה אחר המעט שכתוב ומנסה להציע הסבר למיעוט המידע.

בתחילת פרשתנו אנו מתוודעים לכך שיש למשה בן נוסף, אליעזר. עד עתה ידענו רק על גרשום. זהו גם האיזכור האחרון של בניו של משה במקרא. אם מסתמכים על פירוש הרשב"ם שהאישה הכושית המוזכרת בהמשך חומש שמות אינה ציפורה, אזי בפרשתנו מובא גם אזכורה האחרון שלה.היעדרם של בני משה בולט במיוחד במקומות הצפויים למוצאם, תיאור אילנות היוחסין בפרשת וארא ובתחילת ספר במדבר.

נראה שהקושי נעוץ בתחילת פרשתנו: "וייקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה" (שמות יח,ב). מסתבר שבזמן מסוים חזרה ציפורה עם בניה למדין ונפרדה ממשה. בפשטות, שילוחין הם גירושין. פרט לכך, האירוע היחיד המסופר לנו על משה וציפורה הוא במאורע הסתום שקרה במלון במצרים, בו בקב"ה מנסה לפגוע במשה וציפורה מצילה אותו ומכריזה "כי חתן דמים אתה" (שם,ד, כה), ביטוי הנתפס כשלילי. ציפורה טוענת כי החיים במחיצת משה כרוכים בסכנת נפשות. ובתגובה שילחה משה חזרה לבית אביה למדין.

הילדים גדלים במדיין ובהשפעתה התרבותית. ייתכן כי שתיקת התורה מלמדת על כך שגם כשחזרו השלושה לעם ישראל לא התערו לגמרי. הם לא היו נוכחים בתקופה בה עוצבה זהותו של עם ישראל. הם לא היו נוכחים ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף. גם כאשר יחד עם בני ישראל עמדו במתן תורה, הם לא היו שותפים לחוויה הקולקטיבית של הפנמת "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", שהרי לא היו בבית עבדים ולכן לא יצאו ממנו בכוח גדול וביד חזקה.

המסר של הרב בזק הוא כי אמנם התורה בוחרת להיזהר בכבודו של משה, אך חז"ל מפנים את תשומת ליבנו לגורל צאצאיו של משה. זהו מסר שאסור לנו להחמיץ. כך נפנים את גודל הטרגדיה של גדול הנביאים. האם היה זה מחיר בלתי נמנע? האם היה יכול משה לנהוג אחרת? עניין זה מעלה תהיות רבות לגבי מנהיגים וילדיהם, ועל האיזון העדין בין המשפחה לתפקיד.

הודעות בנושא זה