משכמך ומעלה !

 נעמי  שחר   • כניסות

נהנתי לקרוא , קצר וממצא . ישר כח .

הודעות בנושא זה