אתר הקיבוצים - ניוזלטר שבועי

מזכירות • 9/7/2017 כניסות

קישור לאתר הקיבוצים, בו מתפרסם ניוזלטר שבועי:

 

http://www.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/item?136521