נווה גזית

מה שקורה • 21/8/2018 כניסות

הבנייה בעיצומה!

צילום: עמוס גורן

summday_5238593767summday_2422238427summday_6154464377summday_5896928779summday_1782935188summday_9996779476