עובדים בכביש

מועצה אזורית עמק יזרעאל • כניסות

לתשומת ליבכם

בלילות של הימים שני ושלישי, 23.10.18 , 22.10.18, בין השעות 22:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, יבוצעו עבודות גיזום בכביש מס' 75, בקטע צומת טבעון מרכזי ועד צומת אלרואי.

  • במסגרת עבודות הגיזום, ייחסם לתנועה בשני הכיוונים כביש מס' 75, בקטע שבין צומת טבעון מרכזי ועד צומת הכניסה לאלרואי למשך שעות העבודה.

0?ui=2&ik=1592d5aaef&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1614938374500092147&th=166969e5323988f3&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9nYv8RBP_OrYcgY19SphH0RKrnC0mdau2qXMsT5jtt7VIxMz5hnsTnOUmLQUPvyPh-HnhHLnw1L8gtHajGXgsB06-bza63CAao63cFaTL1InhaLrI4PsQIJL0&disp=emb

להלן פירוט הסדרי התנועה:

· לתושבי קיבוץ שער העמקים – תתאפשר כניסה ויציאה מהקיבוץ מכיוון צומת אלרואי בלבד.

· לנוסעים מכיוון צומת השומרים וטבעון לא יתאפשר מעבר לכיוון שער העמקים, דרך חלופית – ניתן לפנות בצומת השומרים לכביש 722 לכיוון דרום ולהתחבר לכביש 70 בצומת התשבי.

· לנוסעים מכיוון כביש 70 לא יתאפשר מעבר לטבעון, דרך חלופית – ניתן לפנות בצומת התשבי לכביש 722 .