תפילת אשכבה

ספרייה • 11/3/2018 כניסות

תפילת אשכבה


שם בבית הקברות
תחת העצים הגבוהים
שוכב אבי.

בחייו היה איש מלחמות 
. לא נתן את הקיבוץ לשנות.


עתה שוכב הוא ונח,
בין חבריו – יריביו,
תחת העצים שאהב.

בנו