תמונה מ-איתן קליש

ספריית גזית • 26/2/2018 כניסות

חברים שלנו מעפולה והסביבה מקיימים הפגנת יחידים בצומת נהלל . חשבנו לעשות משהו דומה בצומת גזית 
פרטים אצל אסתר