תמונה מ-איתן קליש

ספרייה • כניסות

חברים שלנו מעפולה והסביבה מקיימים הפגנת יחידים בצומת נהלל . חשבנו לעשות משהו דומה בצומת גזית 
פרטים אצל אסתר