ענף הלול

ענפים • כניסות

הלולים הראשונים שנבנו בגזית בשנת 1950, היו שתי סככות בחלקו הצפוני של הקיבוץ, אחת שימשה בית אימון לאפרוחים והשניה לפיטום. כשנסגר בית החרושת 'נעמן-גזית' הפכו את המבנה ללול להטלה של ביצים מופרות. הקמנו מדגרה במבנה ליד שער הקיבוץ, לשם הועברו הביצים להטלה.

בשנת 1969 נבנה הלול הראשון מול בית החרושת הישן ובשנת 1970-71 הפכנו למשק שמגדל תרנגולות לבשר ומאז פיתחנו את נושא הפיטום.

בשנת 1973 נבנה הלול המבוקר הראשון, מול בית החרושת הישן.

בשנת 1974-5 סגרנו את המדגרה מחוסר כדאיות כלכלית.

בשנת 1979 בנינו לול מבוקר נוסף באותו מתחם מול בית החרושת, מכסת הייצור השנתית אז הייתה 400 טון.

בתחילת שנות ה-80 התחלנו לעסוק בגידולים נוספים כמו עופות לטיפוח, לפי הזמנה וכן פרגיות לרבייה.

בשנת 1984 חנכנו חוות לולים חדשה מעל מפעל פלזית, שם התמחינו בגידול עופות לטיפוח.

בשנת 1990 נכנס ענף הלול לתחום חדש של לול ניסיוני, שמטרתו לבחון מזון ותנאי מחיה לאפרוחים לפיטום.באותה שנה בנינו לול נוסף במתחם החדש, משוכלל וחדיש.

בשנת 2001 הסבנו את המתחם כולו לאזור פיטום.

בשנת 2005 בנינו את הלול האחרון העומד על 2.5 דונם, הגדול מכולם.

מאותה תקופה כושר הייצור השנתי עומד על 1,800 טון, וזאת לא המילה האחרונה.

בצוות כיום – חיים ריפא, הוותיק מכולם ומנחם הולצמן. בארי בירן ושני פועלים שכירים.מאיר חינדי, המנהל את הענף משנת 1974, עם הפסקות.

תכניות לעתיד – מתוכנן לול ניסיוני-מחקרי חדש, תחום ההולך ומתפתח בכל העולם, בו אנחנו מוכרים ידע ואפשרות למחקר.עוד בתכנית הקמת חוות לולים חדשה

Titlelul2011lul 002lul 007