קבלת קבוצת צעירים מארה"ב בגזית

חינוך • כניסות

מעורבות בחברה הישראלית בגזית של היום

קליטת קבוצה מארה"ב / דנה רזיאל מדווחת

הקבוצה מגיעה במסגרת גרעין צבר של תנועת הצופים, הגרעין יגיע ב-16 באוגוסט וימנה כ-24 חניכים.

החניכים מעוניינים להפוך את ישראל לביתם ולשרת שירות משמעותי בצה"ל כחיילים בודדים. הם חושבים שהגרעין והקליטה בקהילה שמעניקה בית חם לחניכים ומאפשרת מסגרת תומכת בתקופת השרות, הם האופציה האידיאלית לקליטה בישראל.

יש לתוכנית תמיכה של התנועה הקיבוצית.

החניכים יגורו בשקוביות ויהיה להם מועדון באזור הצעירים.

הקיבוץ נערך עם צוות של רכז גרעין ומדריך חברתי , הכנת החדרים והמועדון.

הביא לדפוס: איתן