סיכום שלושה חודשים בניהול אתר הקיבוץ

אנשים • כניסות

זהו הזמן לעשות סיכום קצר איך האתר נראה מבחינתי. האתר עדיין יצור חדש במחוזותינו, למעשה לא זכה ממש להכרה בקיומו ולכן הוא סובל מחוסר אינפורמציה מבעלי התפקידים, וזה אולי חסרונו הגדול. אני מקווה שבמשך הזמן אצליח לשנות זאת. אני משתדל להתגבר על כך בעזרת ראיונות, אבל זה לא מספיק. ושוב אני מבקש מבעלי תפקידים למסור לי אינפורמציה.

הדגשים של האתר

בגדול, מאחר שאינפורמציה לא ממש מגיעה אלי, האתר הפך לאתר בעל מסרים תנועתיים – חברתיים -תרבותיים, עם דגש על חיי התרבות המתרחשים בגזית. היבט אחר של פעילות האתר הם הראיונות: אני נותן במה לפעילותם של חברים שונים (אמנים, יוצרים, בעלי מקצוע מעניין) לפחות פעם בשבוע.

מאחר שהכיוון האינפורמטיבי עדיין לא מניב פרות, פניתי לכיוונים אחרים:

· כאמור, ראיונות עם חברים שיש להם משהו מעניין (למשל, ראיון עם אשר עידן, דני שפר, אלון לובנפלד, ועוד).

· מדור היסטורי – המדור ניזון בינתיים מחומרים מהארכיון הפרטי שלי (עלוני הקדנציה שלי), שכן ארכיון הקיבוץ עובר שינוי ארגוני. מדור זה חשוב לדעתי על מנת שהאנשים החדשים בגזית, וכל הציבור. יתוודעו לאופיו של הישוב ולהיסטוריה שלו.

· הרבה מודעות מסוגים שונים, שמשרתות בעיקר את אלו שלא מגיעים לחדר-אוכל.

· קריאות ליציאה לפעילויות מחאה כגון בעיית איכות הסביבה והמלחמה בשחיתות, ודיוויחם מהתנועה.

· מדור שונות בו אני מביא חומרים שונים – פרשות שבוע, סיפורים, מאמרים מיובאים ועוד.

· מדור "דעות" – הבטחתי להימנע להביע את דעותי האישיות בענייני ציבור במדור זה, ואני נוהג לקיים הבטחות. אני מביא דעות של אחרים, לדאבוני אלו לא דברים שכותבים חברים שלנו, כי החברים נמנעים מכתיבה משום מה. במידה מסויימת אני מתגבר על זה ע"י הראיונות הנ"ל.

· מדור סרטי וידיאו – סרטים מן העבר על גזית.

· ועוד...

בסה"כ נראה לי שיש באתר מגוון של חומרים וכל אחד יכול למצוא עניין במשהו.

הזדמן לי לעיין בסיכום השנה הראשונה של האתר, מלפני כעשר שנים. מנהלת האתר מביעה שם תיסכול רב מהתנהלות האתר. היא מתלוננת בעיקר על חוסר כניסה והשתתפות של החברים, על חוסר אינפורמציה מבעלי התפקידים, שלא לדבר על כתיבה לאתר.

האמת היא שאני מתמודד עם אותן בעיות. נראה לי שהכיוון התרבותי- חברתי שאני מנסה לתת להקנות לאתר, מפצה במידת מה על חוסר חומרים "מקומיים", ועושה אותו למעניין למרות התנאים הקשים שבהם פועל האתר. ובכל זאת אוסיף כי העובדה שכרגע כמעט רק אני כותב בו מציקה לי,

איתן 16.01