מפגע סביבתי מכיוון כפר מסר - למי פונים?

מה שקורה • 11/10/2018 כניסות

מזה זמן שבכפר מסר השכן שורים פסולת וגורמים לעשן, ריח חריף וזיהום האוויר. מדובר בפעולה המנוגדת לחוק.

עד כה, כאשר הגיעו פניות של תושבים, הם הופנו למועצה.

מבירור עם פקח של המשרד לאיכות הסביבה מדובר במפגע שאינו בתחום המועצה שלנו ולכן יש להפנות את התלונות ישירות אל המוקד של המשרד לאיכות הסביבה:

א. כך יהיה רישום

ב. למשרד לאיכות הסביבה סמכות לפעול

לרשותכם פירוט סוגי המפגעים הסביבתיים והגורם הרלוונטי המטפל בכל סוג של מפגעים:

נושא/ סוג המפגע​ יצירת קשר הגוף המטפל מאפייני המפגע מידע באתר​

מפגע רעש

​100 / 106

משטרת ישראל והמוקד העירוני

​ ​

רעש

02-6495879

alis@sviva.gov.il

אגף קרינה ורעש ​ ​

​​מידע בנושא רעש ​​

רעש

בעלי חיים
חיות בית
​​

​ ​

106

המוקד העירוני ו/או וטרינר הרשות. אפשר לנסות לפנות לגן החיות באזור​

​בעלי חיים משוטטים (כלבים, חתולים, חיות משק)​

הגנה על בעלי חיים​ ​

בעלי חיים
חיות בר

3639*​

מוקד רשות הטבע והגנים ​​

חיות בר פצועות: עופות דורסים, ציפורי שיר מוגנות, צבי ים ובעלי חיים מוגנים​

חומרים מסוכנים​

102

רשות הכיבוי וההצלה​

אירוע חומרים מסוכנים (שפך, פיזור וכו') לרבות חשיפה לחומרי הדברה שכוללת השפעות פיסיולוגיות (צריבות בעיניים ובגרון, קשיי נשימה, בחילות והקאות, וכו')
חומרים מסוכנים​

ריח גזבישול

​ ​
102​ ​רשות הכיבוי וההצלה וחברות הגז ​ריח גז בישול
ריחות חריגים

073-2733200

או: 6911*

מוקד הסביבה ​

  1. ריח שרפה (כאשר לא רואים את מקור השרפה)
  2. ריח כימי

  3. ריח מתעשייה​

ריח

חשש להרעלה​

04-8541900 ​ המכון הארצי למידע בנושא הרעלות במרכז הרפואי רמב"ם​

​בחשד להרעלה מחומר מסוכן - פנו מייד לסיוע רפואי

מפגע אסבסט

073-2733200

או: 6911*

מוקד הסביבה

  1. שרפות במעורבות אסבסט

  2. שבירה ופיזור אסבסט בעקבות פירוק​

אסבסט

​​

חומרי הדברה

שימוש לא תקני בחומרי הדברה​ מוקד הסביבה ​

073-2733200

או: 6911*

מזיקים והדברה​
חרקים ומכרסמים מזיקים​ ​​ באחריות בעל הנכס​ בשטח פרטי ​

מזיקים והדברה​

חרקים ומכרסמים מזיקים​ 106​ המוקד העירוני​ ברשות הרבים​

חשש מקרינה

02-6495879

alis@sviva.gov.il

אגף קרינה ורעש​

  1. אנטנות סלולריות
  2. גז ראדון
  3. מתקני חשמל​​​

קרינה

מים וביוב

106​

המוקד העירוני ו/או תאגיד המים והביוב של הרשות

דליפות ביוב ומים בשטח בנוי

מים וביוב

073-2733200

או: 6911*

מוקד הסביבה​

דליפות ביוב ומים בשטחים פתוחים​

סכנה מבלוני
גז בישול

102

או חברות הגז

רשות כיבוי והצלה או

החברות המספקות גז ​

דליפה מבלוני גז בישול ומפגעי בטיחות ​​

סכנה מבלוני
גז בישול

פניות ציבור

טופס מקוון

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

חשד לה​​תקנה לא חוקית או לא תקינה של בלוני גז בישול