קבלה לחברות מותנית

מה שקורה • כניסות

תודה לכל המצביעים!

ההצבעה הסתיימה, לכל המועמדים התקבלו לחברות (מותנת)

בהצלחה לכולנו