שומרים על צפון ירוק

מזכירות • 18/7/2017 כניסות

כנס אזורי הסוקר את הפגיעה הסביבתית הצפויה באזורנו
יום חמישי 20/7/17 בשעה 20:00 במועדון לחבר בקיבוץ עין דור

שומרים על צפון ירוק