חבורת הזמר של גזית ועין-דור

סרטונים • כניסות

חבורת הזמר של גזית ועין-דור, 2012

צילום דורון ספיר

עריכה עקיבא וילנד