לינק לבחינת הנחות ארנונה

קליטה • 6/1/2016 כניסות

נתונים אלו מונגשים באתר המועצה בקישור הבא : http://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hanaca.pdf