לינק לבחינת הנחות ארנונה

קליטה • כניסות

נתונים אלו מונגשים באתר המועצה בקישור הבא : http://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hanaca.pdf