הרשמה לבית ספר מוכר שאינו רשמי דרך התבור

חינוך • כניסות

ביום ראשון הקרוב אנו מגישים את המסמכים למוכר שאינו רשמי.

(יפעל חמישה ימים בשבוע 8:00-14:00, לא כולל חופשות).

לשם כך אנו מחוייבים להגיש את רשימת השמות של הנרשמים.

ההרשמה הינה לשכבות א', ב' ו-ג'.

עלות: 1600 ש"ח לחודש ל 12 חודשים.

תרומת הרשמה: 1000 ש"ח (לא יוחזר בשום מקרה, מי ששילם שנה שעברה לא משלם שוב)

צ'ק דחוי ל 1.9.19 על סך 1600 ש"ח. שכר לימוד לחודש ספטמבר.

מספר המקומות מוגבל וההרשמה מחייבת.

ההרשמה תסגר ביום שבת ב-12:00 בצהריים על מנת שנוכל לבחון את רשימת הנרשמים. התשלום יתבצע ביום ראשון.

אנו זמינים לשאלות והבהרות.

מצורף לינק להרשמה.

סוף שבוע נעים

צוות היגוי

https://forms.gle/Vt3SnsMkKXxRSzig6