הלכו כצאן לטבח

מדור הסטורי • 2/3/2018 כניסות

הלכו כצאן לתלמודי התורה – ולמחנות הריכוז

1 במרץ 2018 על ידי עורך ראשי תגובה אחת

 

מאת: אריה ש' איסר – פרופ' למדעי כדור-הארץ

לח"כים החרדים: לאחר "העזרה" שקיבלו בשואה היהודים מ"היושב במרומים", כדאי לא להימנע מהכנות בצה"ל של צעירינו וצעירותינו למלחמת מגן.

מהעיתונות – TheMarker ב"הארץ" מאתמול, יום רביעי 28.2.18 – למדתי כי "בימים הקרובים ייעשה ניסיון להגיע לפשרה עם [ח"כ] גפני, שתכלול היענות לחלק מדרישותיו, …ולהסדיר את מתן הפטור מגיוס לאברכים לומדי תורה".בתמונות על מסך הטלוויזיה ניתן היה לראות את אולמות "תלמודי התורה" שבהם ישובים האברכים כפופים על "ספרי קודש", ומקיימים את מצוות רבניהם.

מראות אלו העלו בזיכרוני תמונות מהעבר האישי. בתחילת שנת 1946, ביום הולדתי ה-19, יצאתי כמתנדב מטעם תנועת "בני עקיבא" הדתית, עם קבוצה של מורים ומדריכים מתנועות ציוניות אחרות בארץ-ישראל, להורות עברית לניצולי השואה במחנות הניצולים בגרמניה ואוסטריה. בשנת שהותי במחנות סיפרתי לתלמידים שלי ולהוריהם על כך שתחת השלטון הבריטי גויסתי ל"הגנה", וכבר בגיל 14 הושבעתי במרתף בית-הספר על אקדח – "פרבלום" גרמני – לשמור אמונים לארגון ולציית למפקדיו. בין השומעים לדברי היו גם יהודים שומרי מצוות, שחזרו לגדל זקן ופאות לאחר שגולחו במחנות הריכוז. כאשר שאלתי, בתמימותי, את שומעי, מדוע היוו הפלגים הדתיים (באזורים שנכבשו על-ידי הגרמנים ועוזריהם) מיעוט בין מורדי הגטאות ולוחמי המחתרות, נעניתי – על-ידי כמה מהשומעים הדתיים! – שבכל קהילה היו רבנים שאסרו על אנשי הקהילות שלהם להצטרף לפרטיזנים, שהיו ברובם חברי המפלגות הציוניות, ויש להתפלל ולחכות ל"חסדי שמים". רבנים אלו גייסו את בני ובנות קהילתם לתפילות ציבור שבהם נקראו פרקי תהילים וקריאות לריבונו של עולם להצילם מידי הצורר.

איני בא, חס וחלילה, בקריאה לקהל המאמינים והמאמינות, לכפור בצורך לבקש את עזרת הקדוש ברוך הוא להצילנו מהתגשמות התוכניות של האויבים הסובבים אותנו להשמידנו. אך עם זאת, נראה לי שלאחר התוצאות של "העזרה" שקיבלו היהודים מגלות אירופה מ"היושב במרומים" על ימי ולילות הצום, הלימוד, התחינה והתפילה של בניה ובנותיה – כדאי לא להימנע גם מהכנות של צעירינו וצעירותינו למלחמת מגן כנגד אויבינו. ויפים ימים ולילות קודם.