פתיחת כביש 77 ביום שישי 11.1.18

הנהלת האתר • 8/1/2019 כניסות

חברת נתיבי ישראל שמחה להודיע על פתיחת כביש 77 החדש מתל קשיש למחלף ישי, החל מיום ו' 11/1/19 בשעה 06:00 בבוקר.

כחלק מהעבודות לפתיחת הכביש צפויות עבודות לילה כדלקמן:

בליל יום ד' 09/01/19, החל מהשעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת, יבוצעו עבודות במחלף ישי

ובליל יום ה' 10/01/19, החל מהשעה 21:00 ועד 06:00 בבוקר למחרת, יבוצעו עבודות מצומת השומרים לכיוון דרום

הסדרי התנועה:
בליל 09/01/19 יבוצעו עבודות במחלף ישי, ויחסמו כל הפניות שמאלה:

  • התנועה ממערב לצפון – תתבצע על ידי נסיעה לכיוון מזרח במחלף ישי לכיוון צומת רמת ישי, סיבוב חזרה לכיוון מערב ופנייה ימינה במחלף ישי.
  • התנועה ממזרח למערב- תתבצע על ידי פנייה ימינה במחלף ישי, סיבוב במחלפון זרזיר ופנייה ימינה במחלף ישי.
  • התנועה מצפון למזרח- תתבצע על ידי פניה ימינה במחלף ישי לכיוון צומת אלונים, סיבוב חזרה לכיוון מזרח בכביש 75.

בליל 10/01/19 יבוצעו עבודות מצומת השומרים לכיוון דרום וכן מצפון למחלף ישי, ולא תתאפשר נסיעה דרומה בכביש 722:

  • התנועה לכיוון דרום תתבצע דרך קריית טבעון, מחלף שער העמקים ונסיעה דרומה בכביש 70/6 החדש.
  • הגישה לשדה יעקב, לישיבת תקוות יעקב ולנווה עמיאל מכיוון צפון תתאפשר דרך שיכון אלה בטבעון- יש לפנות ימינה בכביש 722 ומיד שמאלה לשדה יעקב.

ביום ו' 09/01/19 החל משעה 06:00 בבוקר ייפתח לתנועה כביש 77 החדש:

  • תתאפשר הנסיעה ממחלף תל קשיש צפונה לכיוון המוביל, בשני הכיוונים ללא רמזורים.
  • לבאים מדרום תתאפשר הירידה לכביש 75 במחלף ישי, ימינה לכיוון רמת ישי ונהלל ושמאלה לכיוון אלונים וטבעון.
  • לבאים ממזרח לכיוון דרום, תתאפשר עלייה לכביש 77 דרך לולאה ייעודית במחלף ישי- מיד לאחר הפנייה ימינה לצפון.
  • לבאים ממערב לכיוון דרום, תתאפשר עלייה לכביש 77 על ידי פנייה ימינה במחלף ישי.
  • כביש 722 ייחסם לתנועה למשך כחודש ימים ממעגל התנועה החדש בכניסה לשדה יעקב לכיוון דרום.

כניסה ויציאה אל שדה יעקב תתאפשר באמצעות כביש 77 החדש דרך מחלף ישי וצומת השומרים.

סיבת העבודות: פתיחת כביש 77 החדש.

0?ui=2&ik=1592d5aaef&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1622087542007830554&th=1682d00677f6981a&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9Pgo0KpbMTxgqPh5ZO39KJkuHBB_VzbRYWm6v7Ww7IAoy3ARRL9nH75AJLMAq-tq6wzy1mUjzsfWggNxNfWTP7dlMH1PyTyYBZwGxuRpD7TrU7Nma6k1YYNyM&disp=emb

מומלץ להימנע מלהגיע לאזור בשני לילות אלה.

יש להישמע להנחיות השוטרים והפקחים.

יש לשים לב לשילוט החדש.