התנדבות ומעורבות יחידים בחברה הישראלית

מדור הסטורי • 14/5/2018 כניסות

בין הגילויים של מעורבות בחברה הישראלית של חברי גזית יש לציין את מעורבותם של יחידים מבינינו, על בסיס התנדבותי.

למשל, אלי בראל וברכה סלע המתנדבים בשנים האחרונות בביטוח לאומי.