בקר לבשר

ענפים • כניסות

הענף הוקם בשנת 1956.

מראשוני העובדים בו: משה אברמוביץ ז"ל, סעדיה ז"ל, טיטו בייסר ועקיבא וילנד.

גודל העדר נשאר יציב לאורך השנים בגלל גודל שטחי המרעה. סוגי הגזעים השתנו, ממקומי (בלאדי) דרך הכלאות שונות עם גזעים מטורקיה ויגוסלביה, שהוכיחו עצמן מבחינה כלכלית וקיימים עד היום.

העדר מונה 420 אמהות. 315 עגלים בממוצע. עגלים נמכרים בגיל שנה לאחר גמילה במשקל 550 ק"ג (חצי טון) על 12.000 דונם.

כינויו של גזית כמשתייך לנגב של הצפון בא בעקבות מיעוט המשקעים המביאה עשביה דלילה.

מזה שנים נוהג הבקר לרעות על השלפים, בגודל של 2500 דונם.

מאז ומעולם תגברנו את המרעה במזון מוכן, פעם היה זה ממכון התערובות בגזית כיום מובא המזון לפיטום ממכון תערובות אזורי בנהלל.

בצוות שני עובדים קבועים (עמרם רייכר וקאזם) ובשנים האחרונות צורף שומר שדות קבוע לשעות הלילה ומאז פסקו הגניבות בשדות. נושא הנזקים לא תם כי בשטח מסתובבים זאבים ותנים, שבגלל חוק המגן עליהם, התרבו וטורפים עגלים.

כחלק מענף הבקר ישנה אורווה המכילה שבעה סוסים. השימוש המקורי הוא להגיע איתם לשטחים בלתי נגישים לכלי רכב. בשנים האחרונות ילדי הקיבוץ לדורותיהם, מטפלים ורוכבים להנאתם על הסוסים שעברו בשנת 2006 לאורווה חדשה.