האם מודל גזית 2016 הוא סיפור הצלחה?

אנשים • כניסות

ביקשתי מכמה חברים להתייחס למודל גזית 2016, האם הוא מצליח יותר מהמודל המשולב שהיה לנו, בתחומים הכלכליים, התרבותיים והחברתיים. תגובה ראשונה התקבלה מרבקה וילנד, המגבילה את התייחסותה לנושא הקליטה. חברים מוזמנים להתייחס

מודל גזית חדש - מצב הקליטה

נושא הקליטה היה מרכזי בבניית מודל גזית החדש.

צוות ההיגוי והנהלת הקיבוץ שהובילו את המהלך קבעו שהקליטה ושיפור ההתפרנסות הם שתי הרגליים העיקריות עליהם ייבנה המודל.

ידענו שאנחנו חייבים לצרף משפחות צעירות לקיבוץ. משפחות שיחזקו את הבית הן מבחינה מספרית והן מבחינת חיזוק ההון האנושי שלנו. ידענו שאנחנו זקוקים לשותפים ולא רק לשכנים. לאורך התהליך, הבנו שעלינו לקלוט אוכלוסייה איכותית, שתצטרף ויהיה בכוחה להתחלק אתנו בנטל של קיום החברה והקיבוץ כיחידה חברתית כלכלית. הבנו שנצטרך לבנות מודל שיש בו חופש אישי רחב לצד ערבות הדדית מבוססת בהבטחה כלכלית של נושאים מהותיים ולא רק בהצהרות.

והיו לא מעט ספקות וספקנים.

היום שנתיים אחרי בחירת הקיבוץ במודל גזית החדש, אנחנו בשלב ההוכחות גם בנושא זה.

למעלה מ 30 משפחות צעירות, רובם בני הקיבוץ ואיתם קבוצה של תושבים שחברו אלינו, חיים פה כבר שנים ומצאו כאן בית. קבוצה זו נמצאת כבר כשנה בתהליך קליטה ברוח ועל בסיס ההחלטות שקיבלנו ובראשן - קליטה לחברות מלאה בלבד.

כמו חברי בוועדת קליטה, במנהלת הדיור ובוועדת קבלה - גופי הניהול של קבוצת הקליטה הנוכחית - ברור לנו היום שהצלחנו.

המודל נותן מענה לצורך של הקיבוץ לגדול ולהצעיר את האוכלוסייה ומאפשר לבנים להצטרף לביתם כחברים שווים.

רבקה וילנד