קול קורא לקליטה

מזכירות • כניסות

שלום חברים,

בעלון האחרון פרסמנו קול קורא לקליטה, בדף זה נוסיף אינפורמציה למען החברים שיש להם עניין בנושא.

הקדמה:

קיבוץ גזית במודל החדש, החליט על קליטה לחברות מלאה במעמד חבר חדש הבונה או רוכש את ביתו, ב 2017 התחלנו בקליטה. המחזור הראשון כלל משפחות שהמתינו לקליטה מספר שנים ואכן הקבוצה היתה גדולה. קבלנו לחברות 30 משפחות שרובן נמצאות בשלב של תכנון, שיפוץ או בניית הבית.

מאחר ותהליך הקליטה אורך כ 2-3 שנים, אנחנו מתכוונים להתחיל ב 2020 בהקמת קבוצה נוספת.

למי מיועד הקול קורא?

לבנות ובני גזית ולנכדים/ות של חברי הקיבוץ.

הערה - בנוסף לבנים, נקלטות משפחות של תושבים שבחרו לבנות בגזית את חייהם ובהתאם להחלטות מודל גזית. קליטתם נעשית תוך קשר ישיר שלי עם המעוניינים ובתאום עם מנהל הקהילה.

מה כולל תהליך הקליטה?

התהליך מתבצע ב 2 מסלולים מקבילים

  1. מסלול הקבלה לחברות הכולל אבחונים חברתי וכלכלי חיצוני, מפגשים להצגת תוכנית הקליטה ולהכרת מודל גזית החדש, חתימה על הסכמים מול הקיבוץ, שיחת קיבוץ וקבלה לחברות.

בזמן תכנון ובניית הבית המשפחה יכולה לגור בקיבוץ או מחוץ לקיבוץ וחברותם היא במעמד - חברות מותנית.

  1. החלטה על סוג הבית והאפשרויות הן:

א. בניית בית בשכונת מול תבור שבתחילת 2020 יתחיל בה פיתוח ובניה. הבניה היא מרוכזת ולפי דגמים.

ב. רכישת בית ישן בקיבוץ {מגרש מבונה] בהתאם להיצע בקיבוץ. מיועד

לבנים בלבד.

בנוסף מקיימים פעילות חברתית להיכרות עם הקיבוץ, האנשים והמהות.

את התהליך כולו מלווים 3 גופים – ו. קליטה, ו, קבלה ומנהלת בינוי.

ולשאלות נוספות מוזמנים לפנות אלי. רבקה וילנד