קלפיות למוגבלי ניידות

מועצה אזורית עמק יזרעאל • כניסות

הודעה מטעם המועצה
בדבר מיקום קלפיות מיוחדות למוגבלי ניידות

בנוסף לקלפיות המונגשות בכל היישובים וגם בגזית כמובן

https://www.aroundy.com/_sites/gazit/posts/GxCTkzApT2Bbs9tG/summday_7927558377.pdf