קלפיות למוגבלי ניידות

מועצה אזורית עמק יזרעאל • 3/10/2018 כניסות

הודעה מטעם המועצה
בדבר מיקום קלפיות מיוחדות למוגבלי ניידות

בנוסף לקלפיות המונגשות בכל היישובים וגם בגזית כמובן

http://www.aroundy.com/_sites/gazit/posts/GxCTkzApT2Bbs9tG/summday_7927558377.pdf