כלבת

איתן קליש • 26/12/2017 כניסות

דבריו של עובד נור, וכן של קובי גולדברג, מקיבוץ בית השיטה - כפי שנאמרו בוועדת הכלכלה שדנה בנושא התפרצות הכלבת.