יוצרים ויצירות בגזית

אנשים • כניסות

יוצרים ויוצרות בגזית

אליהו להב, דע את קיבוצך (11)

זאת סקירה שכתב אליהו להב לפני כ-7 שנים. מאז נוספו לרשימהכמה ספרים.

יוצרים ויצירות

לאורך 60 שנה – חברינו פירסמו שורה של יצירות שהלכה והתארכה, הכוללת ספרי פרוזה ושירה, עבודות מדעיות בתחום התמחותם, פרקי זכרונות (לרוב מתקופת השואה), סיפורים אישיים, ועבודות-גמר במסגרת לימודיהם לקראת תארים מתקדמים, וכו'. מתוך הרשימה הארוכה שאליהו קיבץ (ונמצאת במדור היסטורי) בחרנו הפעם להציג את היצירות האמנותיות -ספרותיות –היסטוריות של חברינו.

היסטוריה והגות

דבורה שכנר, אוויטה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994;

שיחות על סנה, ספר בהכנה, מתוך פרוטוקולים של שיחות בקיבוץ גזית (1952/3).

מלחמת האזרחים בספרד, עבודה לתואר בחוג להיסטוריה כללית, אונ' ת"א (1971).

"עיני שקד חומות" : יומן מחלה. ספר שנכתב במשותף עם אסנת כהן בהוצאת "חלונות" (2009)

איתן קליש, קירבה וריחוק בין משנתו של א.ד גורדון למשנתו של ל.נ. טולסטוי.

דני שכנר, הרעיון, בהוצאת גזית, (1978 - 1980)

אורה לוטן, מסע הרוח באדמת החול. עבודה לתואר שני בספרות, שהוקדשה לשירתו של אבא קובנר כפי שבאה לידי ביטוי בספרו "מסע הרוח באדמת החול".

אסתר לבנון מורדוך (1986) עבודת גמר לתואר שני: שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת – שני קווי אורך בפוטיקה תאורית של שירת מאיר ויזלטיר, אוניברסיטת תל-אביב.

עבודת גמר לדוקטוראט Ph.D "מזונה עד אמזונה – ייצוגי נשים וסוגיות מיגדר בתאטרון הישראלי. מקרה מבחן: רפרטואר תאטרון הקאמרי 1982- 2002". אוניברסיטת חיפה (2005).

תוקפנות ופגיעות אלימות ביחסי מיגדר : ייצוגן בטקסטים של דרמה ישראלית ברפרטואר התיאטרון הקאמרי 2001-1982 (2007). בתוך: החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקבוצים, כ"ט, עמ' 221-197

ייצוג הדמות הנשית של "עולה חדשה", האשה ה"אחרת" בתיאטרון רפרטוארי: פרספקטיבה של ייצוג מגדרי סטריאוטיפי בשני מחזות: "מהגר הולך ושב" מאת יוסף מונדי, ו"אורי-מורי" מאת יצחק בן-נר (2008).בתוך: החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקבוצים, ל'. עמ' 331-315

חברה ותיאטרון: דמות הזונה ואפיוני נשיות "זנותית": הייצוג בדרמה הישראלית (2009). בתוך: החינוך וסביבו, שתון סמינר הקבוצים, ל"א. עמ' 425-399

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" : חרדים ובדווים (2009). בתוך: אורנים, כתב עת אקדמי.

מיכל קריספין, "הקבוץ כמקום ספרותי" : עיון משווה בין יצירותיהם של דוד מלץ ועמוס עוז – עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך (M.A.), אוניברסיטת חיפה, החוג לספרות עברית והשוואתית (נובמבר 1987)

סיפורי חיים יומנים וזכרונות:

איציק אשל, שהוציא לאחרונה ספר על תולדות חייו בשם: "אדם אוהב אדם ואדמה".

זאב ובינה זהבי, "דרכנו להגשמה", סיפורם של זאב ובינה זהבי (2011)

משה גיבורי, במבחן החיים, סיפרו האישי של משה גיבורי על תקופת השואה. שוחחה וערכה טלי גורן- ספיר.

ר. דורון (בויאנסקי), לגיונרים מארגנטינה, פרקי חיים, מתנדבים לגדוד העברי במלחה"ע הראשונה). ערכה דבורה שכנר, הוצאת יד יערי וספריית נתיבות (2007).

נחמה וסרמן, רסיסי חיים (פרקי זכרונות). עריכה ועיצוב: טלי גורן-ספיר, גזית, 2004.

הביתה, דרכנו בהעפלה, חברי גזית מספרים. תשל"א.

היומן, יומנו של קיבוץ השומר הצעיר לוחמי הגיטאות ע"ש טוסיה אלטמן, 1945 – 1948; הוצאת יד יערי, גבעת חביבה, 1997.

אסנת כהן ומיכל קריספין, עיני שקד חומות – יומן מחלה, הוצאת חלונות 2009.

אורה לוטן, פרקי חיים – חיים לוטן, חוברת זכרון לחיים, 2008.

אורה לוטן, הורים בנים, קטעים חיים בזכרון, חוברת זכרון לזכר אבא, אמא, אח ואחות

איתן קליש, דפי זכרון, ביוגרפיות של סבא אבא ואמא (2009)

שמואל לייטנר, העיר בנדין בזמן מלחמת העולם השנייה.

שמואל לייטנר, במחנות גרמניה : 1941-1945, הוצ' גבעת-חביבה. ספר על המחנות ששמואל שהה בהם.

שמואל לייטנר, ספר על מחנה גרוסרוזן, יצא לאור במינכן שבגרמניה.

שמואל לייטנר, ספר ציורים על השואה, יצא לאור בעזרת "קרן חבצלת" והמשפחה.

שמואל לייטנר, ימים שחורים, הוצ' קיבוץ דליה (2001). תורגם גם לאנגלית, ויתורגם בעתיד לספרדית.

ברכה קדרון, לשרוד, סיפורה של ברכה קדרון, קיבוץ גזית, 2001

אליהו רזיאל, בודד במסתור, סיפור חייו של אליהו בתקופת השואה, (1993).

חיים שורר, בנתיב הזכרון, זכרונות אישיים מילדות ועד הגעתי לקיבוץ גזית. ראה אור בעזרת "קול החיים" פרי יוזמתה של טלי גורן-ספיר, (אביב 2009).

דבורה שכנר, נערה פוליטית, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2002).

יהושע שכנר, מחכים ללנק, יומן מהבור, בעריכת דבורה שכנר, הוצאת יד-ושם, (2009)

סיפורת

פנינה צחור, כתמי דיו, סיפורים קצרים, הוצאת ספריית הפועלים, (2000).

-פנינה צחור, אוהבת את אכילס, סיפורים, הוצאת טרקלין, (2005).

פנינה צחור ריבת חלב, (2014)

ניקולאייב, סיפור משפחתה של פנינה, (2008).

שירה

אורה לוטן, הפלגה אחרונה, שירי מסע בין מעגלי שיירות של משפחתה, חברה, מקומות וזמנים. ספריה:

אורה לוטן, ספרי שירה: שוב, 1980; עונות, 1986; בגובה המים, 1990; הפלגה אחרונה (2000);

ספרות ילדים

יואל בן-ארצי, האיש עם האף השמן; איורים – סיגל סגל (בתם של ראובן וליליאנה), הוצאת "סער", (2010).