סקר שביעות רצון בימים אלו/ רחלי ערבה

מזכירות • 19/3/2018 כניסות

איתן שלום

כפי שפורסם בעלון חודש פברואר: (המשך ישיר לשיפור השרות בגזית)

עדכון סקר שביעות רצון

שלב א'

הסקר נערך על ידיBDO  והנהלת הקיבוץ במהלך חודש נובמבר 2017 בקרב תושבי קיבוץ גזית.

מטרת הסקר היא לבחון את מידת שביעות הרצון של התושבים ממגוון השירותים הניתנים במסגרת הקיבוץ על מנת לזהות נושאים בהם יש לשפר רמות שירות וכןצרכים שונים העולים בקרב קבוצות שונות בקיבוץ  הכוונה לבצע סקר כל שנה ולבחון מגמות באיכות השירות בכל ענף.

שירותי הקיבוץ שויכו לחמש קבוצות שירותים והןשירותים ציבורים קהילתיים, שירותים לבית ולפרטשירותי חינוךשירותי בריאותשירותי תרבות ופנאי.

התקבל מדגם של 179 משיביםרובם חברי קיבוץ כאשר כמות המשיבים בקרב תושבים שאינם חברים נמוכה מאוד.

ניתוח הנתונים התמקד ביצירת מדד שביעות רצון כללית שהוגדר כאחוז המשיבים שדירגו שהם מרוצים ומרוצים מאדבנוסף לזאתנותחו הציונים של הגורמיםהמסבירים את שביעות הרצון וכן הבדלי שביעות רצון בין קבוצות לפי מאפייני המשיב.

שלב ב'

קיבלנו הסבר מפורט מחברת B.D.O  ועברנו יחד על ניתוח הנתוניםהסקר היה מעניין ,בונהוישמש ככלי עבודה להמשך .

שלב ג'(אנחנו פה)

בשלב הבא אנו ניפגש עם כל אחד מענפי השרות שהיו בסקר וננתח ביחד את התוצאות על מנת לשפר את השרות  - בימים אלו אנחנו בשיחות עם מנהלי הענפים

שלב ד'

נפרסם ממצאים ומסקנות בשיתוף פעולה עם כל אחד ממנהלי הענפיםעל מנת לערב את האוכלוסייה ולתת מענה ממוקד לכל ענף שירות.


 

 

 בלי וירוסים. www.avast.com