איך מוליכים שינוי בקיבוץ / שמוליק דודאי

מדור הסטורי • 3/4/2018 כניסות

תהליכים איסטרטגיים וחיבורם לציבור (כתבה מ-2012)

(מתוך הרצאתו של שמוליק דודאי, יו"ר מצפ"ן, ביום עיון למנהלי קהילה ואנשי תקשורת בקיבוצים)

חלק גדול מן הקיבוצים עוברים שינויים איסטרטגיים בעשור האחרון. די אם נזכיר את המעבר ללינה פרטית, את ההפרטה, את המשכורת הדיפרנציאלית, שיוך הדירות ושיוך הנכסים.

מה מקום הקהילה בשינויים אלו? חלק מהשינויים באים כתוצאה מלחץ הקהילה וחלקם באים מיוזמת הנהלת הקהילה.

למשל המעבר ללינה פרטית בא כתוצאה מלחץ הציבור. אפשר לומר שגם ההפרטה באה כתוצאה מלחץ של הציבור. לעומת זאת ישנם קיבוצים שההנהלות הן אלו שיזמו את השינויים, ובכל מקרה הן אלה שהובילו אותם.

הנהלות אלו עמדו בפני התנהגויות שונות של הציבור:

1.     ציבור שתומך בשינוי.

2.     ציבור שמתנגד לתהליך.

3.     ציבור שותף אך בצורה של "רוב דומם".

4.     ציבור "אדיש" – הציבור לא מרגיש חלק מהתהליך

 

"המתנגד" אינו מצב כל-כך בעייתי כמו "האדיש". הגישה המסורתית גרסה כי כי כל קונפליקט הוא שלילי, וצריך למנוע אותו בכל מחיר. אבל האסכולה של "יחסי אנוש" גורסת כי יש להשלים עם קונפליקטים. צריך ללמוד איך להשאיר אותם על אש קטנה ולמזער את הנזק. האסכולה ה"התפתחותית" גורסת כי קונפליקט הוא סיטואציה נכונה וחיונית. ניתן לא רק ללמוד ממנו, אלא הוא גם מנוף לשינוי ושיפור.

המקום של הציבור האדיש הוא המקום ההכי בעייתי מבחינת מוביל השינוי, והשאלה היא איך מחברים את הציבור הזה ואת הציבור בכלל לתהליך? אין זה קל, כי מדובר על תהליכים ארוכים, עם עליות ומורדות- תהליכים מורכבים שעולים כסף לא מועט (יועצים, עורכי דין ועוד).

מה צריך ואפשר לעשות?

  • יצירת ודאות – צריך לספק לציבור מידע בתוך הכאוס של התהליך (המתמשך לעיתים על פני שנים), בנקודות זמן ומקום קבועים. למשל עדכון קבוע על ישיבות הצוות המוביל את השינוי. או מדור קבוע בעלון שבו יימסר דו"ח על המצב. אם אין חדשות בתהליך בקיבוצנו, יש להביא בעלון מידע מבחוץ על התהליך כפי שהוא מתנהל בקיבוצים אחרים.
  • "חזרה לגורן" – יש ליזום מפגשים של שיח ציבורי ללא קבלת החלטות. השיח הוא הבסיס של הקהילה הקיבוצית, הוא מייצר הקשבה הדדית וחבל שהוא כמעט נמוג ממקומותינו.
  • עבודה עמוקה ורחבה עם צוות רחב. יש להעדיף צוות רחב על פני צוות מצומצם. צוות רחב יותר לגטימי בציבור, אם כי הוא פועל יותר לאט מצוות מצומצם. בצוות הרחב רצוי שישבו כל גווני הקשת, כולל המתנגדים, וכך יזכה לאמון הציבור.
  • עבודה לרוחב – צריך לשתף כמה שיותר אנשים בתהליך, וכך נזכה לתמיכת הציבור.

מכל מקום, מובילי התהליכים בקיבוצים אינם יכולים להרשות לעצמם ציבור אדיש ובלתי מחובר, ואינם יכולים לחשוב שהבעיות האלו תסתדרנה מעצמן.

התרשם, רשם: איתן