בית הספר - סטטוס

חינוך • כניסות

הבחירות מאחורינו ואנחנו מתקדמים...

בחודש נובמבר 2018 התקבל אישור ממחוד צפון של משרד החינוך להמשיך בתהליך הקמת בית ספר בעין דור.

בית הספר מבוסס על שינוי הפרוגרמה הקיימת כך ש 6 כיתות המיועדות לבית הספר באחוזת ברק יועברו עין דור.

בחודש דצמבר המועצה קבלה את את הפרוטוקול ואת מסמך הבקשה שהוגש למשרד החינוך ובכך למעשה החל תהליך ההקמה.

חושב להבין שעדיין אין אישור סופי של משרד החינוך ומדובר בתהליך שלוקח זמן רב.

נמשיך לעדכן

מוזמנים לפנות בשאלות

צוות ההיגוי