תודות

איתן קליש • 30/12/2017 כניסות

שרון שולשטיין מודה להנהלת הקיבוץ על החלטתה להקפיא את יוזמת הטורבינות:

"אני רוצה להודות ולפרגן לנעה דוד ולהנהלת הקיבוץ שיזמו דיון בסוגיית היוזמה להקמת טורבינות רוח ענקיות בשטחים החקלאים של גזית (חלקן במרחק של 1.2 קמ בלבד מבתי הקיבוץ). בסיום הדיון ברוב קולות החליטה הנהלת הקהילה להורות להנהלה העסקית לעצור את המו"מ עם היזם ובכך להוריד מסדר היום את האיום הזה עלינו. כל הכבוד וכן ירבו יוזמות והחלטות כאלו בישובים נוספים👍👏✌

פרטים נוספים אפשר לקרוא בדיווח בעלון הקיבוץ האחרון"

summday_2235656721