שוויון ערך האדם

ספרייה • 27/3/2018 כניסות

דוגמאות לגישה שוויונית לערך האדם ביהדות:

דָ֕ל לֹ֥א תֶהְדַּ֖ר בְּרִיבֽוֹ: (שמות פרק כג)

לֹא־תַעֲשׂ֥וּ עָ֙וֶל֙ בַּמִּשְׁפָּ֔ט לֹא־תִשָּׂ֣א פְנֵי־דָ֔ל וְלֹ֥א תֶהְדַּ֖ר פְּנֵ֣י גָד֑וֹל בְּצֶ֖דֶק תִּשְׁפֹּ֥ט עֲמִיתֶֽךָ: (ויקרא פרק יט).

וְגֵ֥ר לֹא־תוֹנֶ֖ה וְלֹ֣א תִלְחָצֶ֑נּוּ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:
כָּל־אַלְמָנָ֥ה וְיָת֖וֹם לֹ֥א תְעַנּֽוּן:
אִם־עַנֵּ֥ה תְעַנֶּ֖ה אֹת֑וֹ כִּ֣י אִם־צָעֹ֤ק יִצְעַק֙ אֵלַ֔י שָׁמֹ֥עַ אֶשְׁמַ֖ע צַעֲקָתֽוֹ: (שמות פרק כב)

גם בסנהדרין פסקו לפי רוב ומיעוט ולא לפי דעת גדולי הדור:

תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאים, וזה תנורו של עכנאי וכו'. אמר ר"א אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו וכו' א"ל אין מביאים ראיה מן החרוב, חזר ואמר אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו המים לאחוריהם א"ל אין מביאים ראיה מאמת המים, חזר ואמר אם הלכה כמותי כותלי בהמ"ד יוכיחו הטו כותלי בהמ"ד ליפול וכו' חזר ואמר אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצתה בת קול ואמרה שהלכה כר"א, אמר ר' יהושע לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחים בב"ק. (מלבי"ם תורה אור במדבר פרשת חקת פרק יט )

תנן במתני' דבב"ק (צ ע"ב) מעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק, באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז, אמר לו רבי תן לי זמן, ונתן לו זמן, שמרה עומדת על פתח חצרה, ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמן, גילתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידיה על ראשה העמיד עליה עדים ובא לפני ר"ע, א"ל לזו אני נותן ארבע מאות זוז, א"ל לא אמרת כלום, החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור, אחרים שחבלו בו חייבים. ובגמרא שם (צא ע"א) אמרינן, והתניא אמר לו רבי עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס בידך, (כלומר יגעת לפטור עצמך ולא העלית בידך כלום שברי חרסים אין ראוים כלום - רש"י) אדם רשאי לחבול בעצמו. (בבא קמא, צ, ע"א)

הכלל היה שעל פגיעה גופנית יש לשלם 400 זוז. בא אותו אדם לפני ר' עקיבא ורצה להוכיח לו שמדובר באשה זולה שאינה נטתנת כבוד לעצמה. ר' עקיבא לא קיבל את טיעונו וחייב אותו בקנס הקבוע בחוק.