גרעין צבר - סיום פרק קליטה

מה שקורה • 9/11/2018 כניסות

הסתיים פרק הקליטה הרשמי של הגרעין בגזית.

במהלך החודשיים הקרובים יתגייסו כל חניכי הגרעין.

במהלך חודש נובמבר יהיה בקיבוץ צוות של מדריכה ומשקיות כדי לתת מענה ולהמשיך לתת שיעורי עברית ופעילויות חינוכיות למעוניינים בכך.

לכל אחד מחברי הגרעין תוכנית שונה עד הגיוס: טיסה הביתה, שביל ישראל,משפחה בארץ, עבודה בקיבוץ וכו...

ביום הגיוס אנחנו מלווים אותם ללשכת גיוס.

תודה רבה על תמיכתכם ועכשיו מתחיל הדבר האמיתי💂‍♀