מיקום קלפיות

מועצה אזורית עמק יזרעאל • כניסות

משרד הפנים עדכן את מיקום ההצבעות ביישובי המועצה.

ההצבעה בגזית תתקיים במועדון לחבר

רצ"ב קישור למיקומי הקלפיות במועצה