ספר מעניין בספרייה

ספריית גזית • 5/12/2017 כניסות

 

מושבות הגליל התחתון – ערש הפלאחות העברית : אסופת סיפורים וזיכרונות משנים רחוקות

בימים אלו סיימתי לקרוא את ספרו של שאול דגן: מושבות הגליל התחתון – ערש הפלאחות העברית : אסופת סיפורים וזיכרונות משנים רחוקות. הספר עורר בי עניין אולי מפני שאני חי מזה שנים רבות באיזור הגליל התחתון, בקרבת כפר תבור. שאול דגן ,ראיין לפני שלושים שנה את בניהם של ראשוני האיכרים ממסחה (כפר תבור), סג'רה (אילניה), מלחמיה, יבנאל, בית-גן והמושבה כינרת, וכעת הוציא את הסיפורים לאור.

הסיפורים הם מעניינים ומרתקים, ומתארים באופן בלתי אמצעי את סיפורי ראשית ההתיישבות היהודית באזור שלנו.

מתוך אחרית דבר לספר שכתב מוקי צור:

"... הראיונות שלפנינו התקיימו בסוף שנות השבעים. בהרבה מובנים הם ראיונות פרידה. גיבוריהם מרגישים כי חייהם ראויים לסיכום. הסיכום אינו פתיחה לעתיד אלא הצבת עקבות שהיו רוצים שייקבעו בעולמם של ממשיכיהם..., שאול דגן אסף את הסיפורים לדור שיבוא. הוא מבטיח כי הם יתגלגלו הלאה. אבני המקום הנשברות, הנסוגות מפני מרכזי הקניות והפולחנים החדשים, הכבישים הרחבים הקוראים לחלוף על פני הנופים בלי להשתהות ייעצרו רק לרגע מפני סקרנות הנצח, מפני הצימאון לסיפור..."