"אלה הם חייך"... מבצע להחייאת ורענון שקופיות -Slides

עסקים • כניסות

לבטח יש לכם מצבור/אוסף של שקופיות משנים עברו !
שיני הזמן נוגסות בהן מבחינת הצבעים שדוהים, וקווי המיתאר שמתפוגגים ...
"
אין מצב" שמזמין להקרין אותן בפני קהל...וכיו"ב .
זה הזמן "להציל" שקופיות אלה ולהעבירן לדיסק דיגיטלי ,
שישמור על זיכרונות העבר לשנים רבות קדימה, ויאפשר להפכן לאלבומים ולמצגות .
מאחורי ניסיון עשיר של אלפי שקופיות, ששוקמו בתהליך המוצע, ועשרות משפחות מרוצות אשר נהנות מהתוצאות שקבלו לידיהן .
מי שמעוניין/מעונינת ב"מבצע" כזה של עשרות/מאות שקופיות מוזמן לפנות אלי לקבלת פרטים נחוצים נוספים .

דודו קריספין קיבוץ גזית
טל. 6768779 - 04

image