הדפסה חדשה להגדת הקיבוץ הארצי

מזכירות • 12/2/2018 כניסות

 

סקר מעוניינות/ים


פסח מתקרב ולקראת הדפסה מחודשת של הגדת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר אנחנו בודקים את מידת ההתעניינות בכדי לדעת כמה להדפיס.

ההגדה שתודפס היא ההגדה הקנונית בכריכה רכה כ-50 עמודים. 
עלות משוערת ליחידה 25-30 ש"ח.

הגדת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר היא ההגדה החופשית המוכרת ביותר.

מתוך דברים שכתב מוקי צור כפתיח להגדת ה-90 שיצאה באופן חד פעמי בשנה שעברה לציון שנת ה-90 לקיבוץ הארצי:


"מחברי ההגדה של הקיבוץ הארצי נתנו מקום חשוב לספרות העברית באמצעות ציטוט מכתביהם של סופרים ומשוררים...." 
"הם האמינו כי העם היהודי איננו רק עם קורא אלא גם עם כותב יוצר, והם סברו שמן הראוי לתת ביטוי לדורות הרבים של חוגגי הפסח. מעצבי ההגדה ראו בחג הפסח חג המבטא את גלגולי ההיסטוריה היהודית. אך הם ראו בעצמם לא רק יורשים , אלא גם מחוללים, מחייבי "בכל דור ודור", אך גם תוהים "מה נשתנה", ערים לשינויים הדרמטיים בדורם, ובד בבד חוליה בשרשרת, לא רק פורצי דרך, אלא גם מנחיליה מדור לדור".

המעוניינים בהגדות מוזמנים לשלוח מייל בשבוע הקרוב עד ה-11/2 הכולל שם טלפון וכמות הגדות מבוקשת ל-

 adir@hashomer-hatzair.org