עלון נובמבר

עלון • כניסות

קבצים מצורפים:

עלון נובמבר 15 למייל

מצורף העלון
קריאה נעימה ושבת שלום

כרמית רזיאל מאיר
גזית