עלון פברואר 2018

עלון • כניסות

:מצורף העלון החדש
קריאה נעימה ושבוע טוב!
http://en.calameo.com/read/00464589535b33e772a35

כרמית רזיאל מאיר