יו"ר מינהלת ברירות ורווחה

דרושים • כניסות

27.11.2019
יו"ר מינהלת בריאות ורווחה

מהות התפקיד ותחומי אחריות:
א. ניהול המינהלת שתפקידה לייצג את מערכת הבריאות והרווחה בקהילה.
ב. כינוס המינהלת (על פי צורך) ואחריות על סדר היום הכללי והנושאים שיועלו בה לדיון. כגון: נושאים הקשורים להתוויה/שינוי מדיניות הבריאות בגזית.
ג. יצירת תמיכה וגיבוי ציבורי ושיתוף פעולה עם מנהל/ת בריאות ורווחה ומנהלי הפעילויות (בית סעודי, מרפאה, מרפאת שיניים, בית היוצר) בתיאום עם מנהלת בריאות ורווחה.
ד. הבאה לאישור את תוכנית ההשקעות טרם הצגתה בהנהלת הקהילה.
ה. הבאה לאישור את תוכנית מטרות ויעדים השנתית.

כישורים נדרשים:
- בעל תואר אקדמי באחד ממקצועות הבריאות או הטיפול.
- הכרות עם מערכות בריאות.
- יכולת עבודה בצוות
- תקשורת בין אישית טובה
- גמישות וזמינות
- מעורבות קהילתית
- ראייה מערכתית וארוכת טווח

כפיפות: הנהלת קהילה
משך זמן התפקיד: 4 שנים
נוהל בחירה: ו. מינויים
משרה התנדבותית