Re: עלון אפריל

איתן קליש • 12/4/2018 כניסות


בתאריך יום ה׳, 12 באפר׳ 2018, 13:22, מאת כרמית מאיר ‏<alon.k.gazit@gmail.com>:
שלום לכולם
מצורף עלון אפריל המוקדש לימי הזיכרון וחג העצמאות
עלון מרץ שיצא בסמוך לפסח ישלח באיחור 
קריאה נעימה
כרמית רזיאל מאיר
גזית