עלון אפריל 2018

עלון • כניסות

מצורף עלון אפריל המוקדש לימי הזיכרון וחג העצמאות
https://en.calameo.com/read/004645895d3b31e146b09
כרמית רזיאל מאיר