לינה משותפת

אנשים • כניסות

מהווי הלינה המשותפת

דפים ממחברת אחת של שומרות הלילה, מהארכיון

תרשומות ודיווחים מהשומרות

· מצאתי את ט' ליד החלון קורא לאמא שתה מים וחזר למיטה.

· מי זה בן? מי ההורים שלו? מה מספר הטלפון שלהם? האם יש לו מוצץ? היכן?

· למטפלות בוקר טוב; היה קר מאד הלילה וכדאי לסדר שמיכות לכל הילדים. חילקתי מה שמצאתי. החורף הגיע.

· 11.15 - מקהלה! א' ישבה מחוץ לחדר, בשלולית פיפי. ס' בכתה מהמיטה – רוצה את אמא. מ' בוכה מהמיטה – רוצה מים. טיפלתי בכולם וחזרו לישון יפה.

· מ' בכתה לאמא. הייתה רטובה. החלפתי לה הכל. חזרה לישון יפה.

· מטפלות – מאד קר בלילה. אני מרגישה ששמיכות הקוץ לא מספיק מחממות.

· ג' עבר למיטה של ס'. החזרתי אותו למיטה, ונרדם כעבור 5 דקות.

· ב' התעורר משתעל מאד , גם מתוך שינה (למה אין מכשיר אדים!!!).עשה פיפי. קשה לו להרדם בגלל השעול. נרדם ב-3.15.

· האמא של ב' כותבת לשומרת: זה מוצץ של ב'. במידה ולא יהיה שקט ולא יירגע – תנו לו את המוצץ.

· השומרת: ב' רצה את אמא, אני חושבת שהוא התעורר מהשיעול, כי הוא מאד משתעל. לא ביקש מוצץ, אבל אני גם לא מצאתי אותו.

· ב' בכה, התעורר ובקש את אמא. לא רצה מים ולא רצה מוצץ. דיברתי אתו, ליטפתי אותו – וחזר לישון.

· ט' בכה. כשהגעתי, הוא הסתובב באולם ולא הסכים בקלות להכנס למטה. נשארתי עד שנרדם.

· ט' בכה. כשהגעתי, הוא עמד ליד הדלת. שתה מים, עשה פיפי וחזר למיטה. בקש ממני להישאר איתו. נשארתי עד שנרדם (2.15).

· 3.45 עשיתי סיור. מצאתי את ט' ישן על הריצפה, על השמיכות שלו.

· החזרתי אותו למיטה, תוך כדי שינה.

·

ליקטה חנה גולדמן - קליש