יש לנו מדרכות חדשות

איתן קליש • 19/12/2017 כניסות

המדרכות ה"הולכות" מחיים שורר לחנה זיסהולץ, ומדני שיין למשפחת בראל הורחבו, ועתה ניתן לנסוע שם עם קלאב-קאר או מכונית. התוכנית לגבי המדרכות בעתיד, היא תוצר של הקיבוץ המשתנה, ומותאמת לפרצלציה של הקיבוץ המשתנה.

מדרכת "שגיב" היא אחת המדרכות, בתוך שכונות מגורי הקבע, שהייתה זקוקה למתיחת פנים רצינית, על מנת שתתאפשר כניסה של רכבי חרום (אמבולנס) ורכבים של בעלי מקצוע. כמו כן, ביצענו לאורך המדרכה חידוש של התאורה.

ו. תכנון

summday_4558552252summday_5689738991summday_8517299814