סקר שביעות רצון לחברי ותושבי גזית

מזכירות • 29/10/2017 כניסות

מצורף בזאת קישור לכניסה לסקר.

הקוד האישי יחולק בתאי הדואר.

https://l-ap.chkmkt.com/surveys/sign-in/code/?e=96099&h=3C86A310DFFECBA&l=he